Μαθήματα Κολύμβησης

Συνεργασίες από το 1987. Δυο φορές την εβδομάδα γίνονται μαθήματα κολύμβησης από εξειδικευμένους προπονητές. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται (αρχάρια, προχωρημένα).