Μουσική παιδεία

Μουσική παιδεία

Μια φορά την εβδομάδα με τη βοήθειά της μουσικής τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών θα αποκτήσουν μια ευρεία σειρά δεξιοτήτων.

Μουσικοκινητική

Μουσικοκινητική

Δυο φορές την εβδομάδα τα παιδιά από την ηλικία των 2 ετών κάνουν μαθήματα μουσικοκινητικής, με δασκάλα χορού.

Παιδοδοντίατρος

Παιδοδοντίατρος

Μια φορά το 6μηνο γίνεται προγραμματισμένη επίσκεψη από ειδική παιδοδοντίατρο . Η προσέγγιση γίνεται έτσι  ώστε τα παιδιά ηλικίας 2-6 ετών  να αναπτύξουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό.

Παιδίατρος

Παιδίατρος

Κάθε 20 ημέρες γίνεται προληπτικός έλεγχος όλων των παιδιών (ακροαστικά, λαιμός, αυτιά και οτιδήποτε παιδιατρικό εμφανιστεί) από την παιδίατρο του σχολείου μας Κα Αθηνά Κουτζόγλου.

Ψυχολογική προσέγγιση από παιδοψυχολόγο

Ψυχολογική προσέγγιση από παιδοψυχολόγο

Ιστορικό του παιδιού μέσω ερωτηματολογίου, προσωπική συνάντηση των γονιών με παιδοψυχολόγο, συμβουλευτικές και σχολές γονέων.