Οι συνεργάτες μας

Η επιτυχία του σχολείου μας βασίζεται στους επιτυχημένους μας συνεργάτες!

Μια φορά το 6μηνο γίνεται προγραμματισμένη επίσκεψη από ειδική παιδοδοντίατρο . Η προσέγγιση γίνεται έτσι  ώστε τα παιδιά ηλικίας 2-6 ετών  να αναπτύξουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό.

Κάθε 20 ημέρες γίνεται προληπτικός έλεγχος όλων των παιδιών (ακροαστικά, λαιμός, αυτιά και οτιδήποτε παιδιατρικό εμφανιστεί) από την παιδίατρο του σχολείου μας Κα Αθηνά Κουτζόγλου.