Βρεφικό - Μεταβρεφικό

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν τα βρέφη, είναι ειδικά σχεδιασμένες και προγραμματισμένες για την τρυφερή τους ηλικία.

Μελέτη

Αναγνωστήριο (λειτουργεί από το 1997). Λειτουργεί αναγνωστήριο για τους απόφοιτους μας προσφέροντας φαγητό, μετακίνηση και μελέτη.

Νηπιαγωγείο

Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση στις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, διευκολύνεται μέσα από την προετοιμασία που τους παρέχουμε.

Προνήπια Α'

Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, τραγούδι, παραμύθι, ζωγραφική, παιχνίδι, χειροτεχνία κλπ. το παιδί εφοδιάζεται με τις απαραίτητες γνώσεις που θα το βοηθήσουν να ανακαλύψει τον κόσμο γύρω του.

Προνήπια Β'

Ένα βήμα πριν το νηπιαγωγείο τα παιδιά εμπλουτίζουν της προϋπάρχουσες γνώσεις τους μέσα από την ανακάλυψη, το παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό, τη χειροτεχνία, τη ζωγραφική και τη μουσική.

Τμήματα Μικρών Νηπίων

Το παιδί με την βοήθεια της νηπιαγωγού μαθαίνει τις έννοιες της συνεργασίας, της ένταξης στην ομάδα και αυτοεξυπηρέτησης.