Μουσική παιδεία

Μια φορά την εβδομάδα με τη βοήθειά της μουσικής τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών θα αποκτήσουν μια ευρεία σειρά δεξιοτήτων.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα όργανα του συστήματος Orff (woodblocks, τρίγωνα, κουδούνια, καστανιέτες). Να κάνουν την πρώτη γνωριμία τους στο μουσικό λεξιλόγιο, να τραγουδήσουν, να χορέψουν.

Προοδευτικά μαθαίνουν να παίζουν μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο και φλογέρα(;).

Μέσα στην ομάδα μαθαίνει να συνεργάζεται, να πειθαρχεί στις οδηγίες, να επικοινωνεί με τη βοήθεια της μουσικής και της κίνησης και να δραστηριοποιείται. Καλλιεργεί τη μνήμη και τη φαντασία του.